Dernek Tarihçesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Mezunlar Derneği 31 Mart 1994 tarihinde, “Uludağ Üniversitesi İstanbullu Mezunları Derneği” ismi ile kuruldu. 1996 yılında yapmış olduğu Genel Kurul sonucunda derneğin Uludağ Üniversitesinin tüm mezunlarına açık olabilmesi amacıyla unvanını değiştirerek “Uludağ Üniversitesi Mezunlar Derneği” ismini altı.

2018 yılında üniversitenin başına “Bursa” ünvanının gelmesi ile birlikte dernek tüzüğunda değişikliğe gidilerek bugünkü ismini aldı.

UMED üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin günümüzde bünyesinde bulunan 11 Fakülte 1 Konservatuvar 3 Yüksek Okul ve 15 Meslek Yüksek Okulu mezunlarının yanı sıra, Üniversitemizin kuruluşunda kapatılarak bünyeye katılan tüm üniversite, fakülte, akademi ve yüksek okulların mezunlarından oluşmaktadır.

Bu nedenledir ki, UMED Tüzüğü’ne göre Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi , Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu vb gibi, 1980 yılından önce faaliyet gösterip de daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesine katılan Akademi ve yüksekokul gibi kurumlardan mezun olanlar UMED’ e üye olabilirler.

Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmayan Bursa Uludağ Üniversitesi tam zamanlı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Bursa Uludağ Üniversitesindeki görevleri devam ettiği sürece, üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak Bursa Uludağ Üniversitesinde en az beş (5) yıl süreyle tam zamanlı görev yapanların üyelikleri ömür boyu devam eder.

UMED, tüm eski ve yeni üniversite, fakülte, akademi ve yüksek okul mezun derneklerinin üzerindeki, bir ÇATI derneğidir.

UMED’in Genel Merkezi İstanbul olup, Bursa ve İzmir’de temsilciliği bulunmaktadır.

KURUCU ÜYELER

Erdinç DÜNDAR
Aydın USLU
Hatice İNCEOĞLU
Tamer İNCEOĞLU
Yüksel ÇELİK
Numan BARLAS
Gülay AŞKIN